app福利

半導體放電管(TSS)

Part No. IR@yyb5VD uA max VD V ss V max s mA max VT@yyb5IT=2.2A V max H/min mA o pF max Package 規格書 詳細
CP0080TC 5 6 25 800 4 10 50 SMA(DO214AC) 詳細>>
CP4200SB 5 400 520 800 4 100 25 SMA(DO214AC) 詳細>>
CP4200SC 5 400 520 800 4 100 30 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP4200SD 5 400 520 800 4 100 35 400 520 800 4 100 35 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP0080SB 5 6 25 800 4 30 50 6 25 800 4 30 50 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP2600SB 5 220 300 800 4 120 30 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP0220SB 5 18 30 800 4 30 50 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP3100SB 5 275 350 800 4 120 35 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP0300SB 5 25 40 800 4 30 50 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP3500SB 5 320 400 800 4 120 25 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP0640SB 5 28 77 800 4 120 40 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP3800SB 5 340 450 800 4 120 25 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP0720SB 5 66 87 800 4 120 40 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP0080SC 5 6 25 800 4 30 60 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP0900SB 5 75 98 800 4 120 40 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP0220SC 5 18 30 800 4 30 60 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP1100SB 5 90 130 800 4 120 35 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP1300SB 5 120 160 800 4 120 35 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP1500SB 5 140 180 800 4 120 35 SMB(DO214AA) 詳細>>
CP0300SC 5 25 40 800 4 30 60 25 40 800 4 30 60 SMB(DO214AA) 詳細>>

app福利视频下载在線客服

張先生

15928591293

  亚洲精品国产美女久久久久-亚洲精品国产美女久久久-亚洲精品国产精品乱码不卡√  亚洲精品第一国产综合野-亚洲精品第一国产综合蜜桃-亚洲精品第一国产综合麻豆  亚洲精品第一国产综合精品-亚洲精品第一国产综合精-亚洲精品第一国产综合动漫